08-205 Kornica
Koszelówka 9 A

E-mail: biuro@kzkpolska.com
Tel. 0 697 606 155
Tel. 0 695 325 796
Zobacz więcej

Ecogran
Zastosowanie naszych produktów
Rolnictwo i ogrodnictwo

Odkwaszanie gleb , pasze dla zwierząt

Odczyn gleby określa wskaźnik pH z odpowiednią liczbą. Kwasowość gleby odgrywa ogromny wpływ na intensywność wietrzenia, zmiany właściwości gleby, rozwój mikroorganizmów, uruchomienie składników pokarmowych i w ostatecznym efekcie na urodzajność. Mikroflora gleby, a więc bakterie jak i grzyby reagują na zmiany zachodzące w odczynie środowiska, przy czym w miarę wzrostu kwasowości wzrasta w glebie ilość grzybów, a zmniejsz się ilość bakterii. Jednak ilość grzybów nie wzrasta w takim stosunku, w jakim zmniejsza się ilość bakterii, a ponad to grzyby nie biorą udziału w wielu procesach, które wyłącznie uzależnione są od bakterii. Dlatego to przy pewnym zakwaszeniu gleby zmniejsza się ich zdolność biologiczna i, aby gleby te stały się z powrotem biologicznie czynne, muszą być zwapnowane.

Przemysł energetyczny

- Odsiarczanie spalin

Przemysł budowlany

- Wypełniacz techniczny np. przy produkcji kostki Bauma

Tworzywa sztuczne

Do często stosowanych przy przetwórstwie polietylenu i polipropylenu należą wypełniacze na bazie kredy (węglanu wapnia) . Wypełniacze na bazie kredy mają korzystny wpływ na wytrzymałość na uderzenie, podczas gdy wypełniacze talkowe pogarszają tę odporność. Również wytrzymałość na rozciąganie jest w przypadku zastosowania wypełniaczy kredowych zdecydowanie lepsza, w porównaniu do talkowych.

Kredy techniczne stosowane są także do produkcji farb, kitów, sklejek, w produkcji mieszanek gumowych, wyrobów ceramicznych, zapraw tynkowo-murarskich, do konserwacji zabytków, w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.